Ansatte

Navn Stilling E-post Telefon Mobil
Heiland, Anniken Skiebe Foreign rights og redaktør anniken@solumbokvennen.no 22191425 90897590
Holberg, Tore Redaktør tore@solumbokvennen.no 22500400 99548854
Krogh-Hansen, Else Redaktør else@solumforlag.no 22500400 45268839
Merete Thime Pharo Salg- og markedskonsulent, sakprosa merete@solumbokvennen.no 22500400 45255110
Scavenius, Janne Redaktør / Administrasjonssjef janne@solumbokvennen.no 22500400 97109379
Totland, Gunnar R. Forlagssjef/forlegger gunnar@solumbokvennen.no 22500400 90936997
Å – Brendehaug, Ann Helen Salg- og markedssjef, i permisjon annhelen@solumbokvennen.no 22500400 91584783
Å – Hole, Elisabeth Skjervum Forlegger/Red. Personae (permisjon) elisabeth@personae.no 22500400 93283919