2084

Forfatter: 
Pris: 
kr 349,-
Utgivelsesår: 
2017
Innbinding: 
Innbundet
ISBN: 
9788274886360
Språk: 
Originaltittel: 
2084
Originalspråk: 
Oversetter: 
Synneve Sundby
Omslagsdesigner: 
Tore Holberg

I sin grenseløse finurlighet, skjønte Systemet tidlig at det som former den perfekte troende er hykleri, ikke tro, for i kjølvannet av troens undertrykkende natur følger alltid tvil, formodentlig også opprør og galskap. Systemet forsto også at sann religion ikke kan være annet enn nøyaktig regulert skinnhellighet, opphøyet til monopol og håndhevet ved allestedsnærværende terror. 

Handlingen i 2084 finner sted i Abistan, et tilsynelatende grense­løst rike oppkalt etter profeten Abi, guden Yölahs «utsending» på jorden. I Abistan er alle samlet under den samme religionen, selvstendig tenkning er forbudt og et allstedsnærværende over­våkningssystem fanger opp enhver form for avvikende handling eller tankegang. Bokens hovedperson, Ati, begynner å spørre seg selv om det ikke finnes et alternativ til den virkeligheten han har blitt oppdratt til å underkaste seg; når han en dag får høre om en arkeologisk utgravning som peker mot at det engang for lenge siden kan ha eksistert en tid hvor flere religioner levde side om side, der menneskene var frie til å tro og tenke som de selv ville, kaster han seg ut i en farefull jakt på sannheten om Abistan.

Med 2084 følger Boualem Sansal i George Orwells fotspor. Med humor og narraktig uskyld skildrer han hykleriet og de mange feil­skjærene i den religiøse radikaliseringen som truer demokratiet.