Antroposofi for skeptikere

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 299,-
Utgivelsesår: 
2021
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
192
ISBN: 
9788256024889
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
monoceros

Antroposofi er inspirasjonskilde for steinerskoler, biologisk-dynamisk jordbruk, menneskeverdige tilbud for folk med spesielle behov, et ansvarlig bankvesen, fornyelse av kunst, arkitektur, medisin, religions­forståelse og mye annet.

Antroposofi betyr kunnskap om det å være menneske. Det er en helhetlig kunnskap om både menneske og natur, og den omfatter både materielle og ikke-materielle realiteter.

Antroposofien ble introdusert av Rudolf Steiner (1861–1925). Den var aldri ment som noen ideologi eller dogmatisk lære, men som et utgangs­punkt for fri og selvstendig tenkning. Hans livsverk omfatter over 30 bøker og flere tusen steno­graferte foredrag. Foreliggende bok er en innføringsbok til dette omfangsrike feltet, og spesielt rettet til lesere som er skeptiske til en slik åndsimpuls.


Omslagsbildet viser Rudolf Steiner 18 år gammel og klar til å begynne på den tekniske høyskolen i Wien. Noen sentrale hendelser i Steiners liv: 

1861 – Ble født i Kraljevec i Ungarn, byen ligger i dag i Kroatia.

1882 – Begynte arbeidet med utgivelsen av Goethes naturvitenskapelige skrifter. 

1891 – Tok doktorgrad i filosofi i Rostock.

1897 – Medredaktør i «Magazin für Litteratur» i Berlin.

1899 – Lærer ved «Arbeiterbildungsschule» i Berlin.

1902 – Generalsekretær i den tyske seksjonen av Teosofisk selskap.

1913 – Ekskludert fra Teosofisk selskap og konstituering av Antroposofisk selskap. Grunnsteinsnedleggelse til Goethe­anumbygget i Dornach i Sveits.

1919 – Den frie Waldorfskolen åpnes i Stuttgart.

1923 – Omorganisering av Antroposofisk selskap.

1925 – Rudolf Steiner dør.