Fabler

Forfatter: 
Pris: 
kr 349,-
Utgivelsesår: 
2014
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
170
ISBN: 
9788274883826
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Henning Hagerup
Omslagsdesigner: 
monoceros

Fabler er et utvalg av Manuel Pouts prosafiksjoner, oversatt og med etterord av Henning Hagerup. Pout, som med rette kan kalles en svært allsidig og genrebevisst forfatter, dyrker den fantastiske fortellingen, og han viser hvordan fabelen og allegorien fungerer som filosofiske inngangsporter til en forståelse av vår tids kaotiske og forunderlige verden. Med galgenhumoren som følgesvenn, kretser forfatteren om store spørsmål knyttet til fremmedgjøring, kulturell isolasjon, politisk og religiøs fundamentalisme – og stadig fremkaller han nye bilder av sine to hjemland: Chile og Norge. 

«Manuel Pout er en forfatter med en bred litterær og all mennkulturell orientering, noe som bidrar til å gjøre det spesielt stimulerende å oversette historiene hans.
For undertegnede har det vært en sann glede å ferdes i Manuels mange labyrinter, og jeg håper leseren av boken får like stort utbytte av disse fortellingene som jeg selv
har hatt mens jeg arbeidet med dem.»

– Henning Hagerup i etterordet.


Om Maskinen: «Manuel Pout har ikke så mye selvhøytidelighet. Han tør å leke, med språket, tiden og fortellerposisjonene. Det krever mot av en debutant å stille seg så fri.» – Synnøve Kleive, Klassekampen

«(…) det dreier seg hele tiden om refleksjoner over menneskenes virkelighet, og om mulige utvidelser av virkeligheten. Om spekulasjoner som ligger mer på det metafysiske enn på det etiske eller estetiske plan. Underholdende, troverdig, velskrevet og godt tenkt.» – Kjell Olaf Jensen, Dagsavisen

«Flere av fiksjonene er sterkt allegoriske skildringer som konkretiserer dette udefi nerbare gjennom nøkterne skildringer av merkelige maskiner, fantastiske skoger og udyr som åpenbarer seg. Disse skildringene er godt tenkt og konstruert rundt nettopp forundringen, og selv om både maskinen som bygger seg selv og udyret i dag er velbrukte bilder, har Pout i de fl este tekstene klart å skape overraskelsesmomenter som faktisk gjør at poengene ikke bør røpes her.» – Erle M. Stokke, Morgenbladet

«Her yrer det av kreativ fantasi som rykker en ut av etablerte tids- og begrepsforestillinger, forunderlige sprang som rett og slett fascinerer.» – Svein Johs Ottesen, Aftenposten

«Maskinen er et forfriskende og oppløftende innslag i norsk litteratur. Dette er historier til ettertanke, historier som kan leses om igjen fordi tolkningsmulighetene åpner seg i flere retninger. Noe lignende i norsk litteratur må vi kanskje tilbake til Dag Solstads debutbok Spiraler fra 1965 for å finne.» – Thomas Tønnessen, Osloposten