Gïeline åahpenidh 3b. Bïhkedimmie. Mubpiegïeline

Forlag: 
Pris: 
kr 149,-
Utgivelsesår: 
2014
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
110
ISBN: 
9788256017836
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
Tore Holberg

Daennie bïhkedimmesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie maahta lohkemegærjam Gïeline åahpanidh 3b, lohkemegærja mubpiegïeline jïh barkoegærjam Gïeline åahpenidh 3b barkoegærja mubpiegïeline nåhtadidh. 

I denne lærerveiledningen finnes eksempler og råd om hvordan en kan bruke leseboka Gïeline åahpenidh 3b, lohkemegærja mubpiegïeline og arbeidsboka Gïeline åahpenidh 3b barkoegærja mubpiegïeline.

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.