Gïeline goetsebe 2. Barkoegærja. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Arbeidsbok andrespråk)

Forlag: 
Pris: 
kr 150,-
Utgivelsesår: 
2011
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
80
ISBN: 
9788256016815
Språk: 
Originalspråk: 

Gïeline goetsebe 2 lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtesne lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h.

Daate lea Gïeline goetsebe 2 barkoegærja åarjelsaemien mubpiegïeline.

Gïeline goetsebe 2 er et læreverk i sørsamisk språk. Det består av lesebok, to arbeidsbøker, to lærerveiledninger og to CDer. Dette er Gïeline goetsebe 2 arbeidsbok for sørsamisk som andrespråk.

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.