Gïeline goetsebe 2. Barkoegærja. Åarjelsaemien voestesgïeline.

Forlag: 
Pris: 
kr 150,-
Utgivelsesår: 
2011
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
82
ISBN: 
9788256016808
Språk: 
Originalspråk: 

Gïeline goetsebe 2 lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtesne lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohketæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h.

Daate lea Gïeline goetsebe 2 barkoegærja åarjelsamien voestesgïeline.

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.