Gïeline goetsebe 2. Lohkemegærja. Åarjelsaemien voestes jïh mubpiegïeline. (Lesebok første- og andrespråk)

Forlag: 
Pris: 
kr 199,-
Utgivelsesår: 
2011
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
151
ISBN: 
9788256016792
Språk: 
Originalspråk: 

Daate mubpie lohkemegærja åarjelsaemien learoevierhtesne. Lohkemegærja dovne learoehkidie åarjelsaemien voestesgïeline jïh åarjelsaemien mubpiegïeline.

Learoevierhtesne Gïeline goetsebe 2 göökte barkoegærjah, akte learoehkidie voestesgïeline, jïh akte dejtie mubpiegïeline.

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.