Gïeline goetsebe 2. Lohketæjjan bïhkedimmie. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Lærerveiledning andrespråk)

Forlag: 
Pris: 
kr 120,-
Utgivelsesår: 
2011
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
49
ISBN: 
9788256016853
Språk: 
Originalspråk: 

Gïeline goetsebe 2 åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtesne lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohketæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h.

Daate lea Gïeline goetsebe 2 lohketæjjan bïhkedimmie åarjelsaemien mubpiegïeline.

Gïeline goetsebe 2 er et læreverk i sørsamisk språk. Det består av lesebok, to arbeidsbøker, to lærerveiledninger og to CDer. Dette er Gïeline goetsebe 2 lærerveiledning for sørsamisk som andrespråk.

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.