Kunsten å forsones

Forlag: 
Pris: 
kr 200,-
Utgivelsesår: 
2015
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
256
ISBN: 
9788256018253
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
monoceros

Denne boken vil styrke troen på at vanlige mennesker kan lage historie. Det er ikke bare forbeholdt noen få med mye makt og mye penger. Leserne møter en ung nordmann som i 1947 forsones med sin familie og med Tyskland. De møter også tyske gruvearbeidere, japanske bønder, hutu- og tutsi-studenter i Burundi, europeiske industri ledere og en norsk imam.

Boken tegner nærbilder av tyskernes kamp med ruinhauger og håpløshet etter krigen, av japanernes gruppementalitet og det vanskelige forholdet til Kina, av frigjøringskampen i deler av Afrika og europeernes ansvar. Den skildrer forsøket på å løse en handelskonfl ikt mellom Japan og Vesten, og munner ut i spørsmålet om Europas rolle i det globale samfunnet som nå vokser frem. En enkel livsfi losofi ligger i bunnen: Den som vil endre verden, må begynne med seg selv – men ikke stoppe der. Kunsten å forsones er like uunnværlig på det internasjonale plan som på det sosiale og personlige. Leseren bys ikke patentløsninger, men stimuleres til å eksperimentere selv.