Norge i 1743 (bind 1)

Forlag: 
Pris: 
kr 449,-
Utgivelsesår: 
2003
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
519
ISBN: 
9788256013746
Språk: 
Originalspråk: 

Fembindsverket Norge i 1743 inneholder unike øyenvitnebeskrivelser av dagliglivet i Norge på begynnelsen av 1700-tallet. Språk, helse, mat, klær, boforhold, natur og arbeidsliv er sentrale tema.

Skildringene av norsk dagligliv, økonomi og topografi er utformet som svar på 43 spørsmål som ble sendt fra Danske Kanselli i København til embetsverket i Norge våren 1743.

Bind 1 i denne serien inneholder svar fra amtmannen i Akershus stiftamt og omfatter hele Østlandet. I tillegg gjengis svarene fra lokale embetsmenn i Østfold og Akershus.