Om krigen

Forlag: 
Pris: 
kr 999,-
Utgivelsesår: 
2020
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
1 016
ISBN: 
9788279902188
Språk: 
Originaltittel: 
Vom Kriege
Originalspråk: 
Oversetter: 
Lars Holm-Hansen
Redaktør: 
Jacob Børresen
Omslagsdesigner: 
monoceros

«Det finnes ingen menneskelig virksomhet hvor 
tilfeldighet er så vedvarende og fullstendig til stede som i krig.»

Den prøyssiske generalen og militærteoretikeren Carl von Clausewitz’ hovedverk Om krigen foreligger her for første gang i sin helhet på norsk, og det må kunne kalles en kulturhistorisk begivenhet av dimensjoner! Om krigen har samme status innenfor militærteorien som Aristoteles’ verk har innenfor filosofien. Det er en klassisk samfunnsvitenskapelig tekst på linje med Machiavellis Fyrsten og Karl Marx Kapitalen.

Om krigen er en relativt tidløs bok. Du får derfor ikke så mange svar på dagens utfordr­inger ved å lese den, men du får noe som er langt viktigere, nemlig  vinklinger og spørsmål du ellers ikke ville ha tenkt på. Clausewitz øker refleksjonsdybden, han reduserer den ikke. Om konkret praktisk nytte er hensikten med å lese Om krigen, vil du være like tomhendt når du legger boka fra deg som da du plukket den opp. Men om du går til den med et åpent sinn og lar deg inspirere, vil du når du lukker den ha nådd et nytt refleksjonsnivå og ha fått et mer nyansert syn på, og en dypere forståelse av, hva som driver dagens væpnede konflikter og hvorfor de utspiller seg som de gjør. 

Clausewitz innleder med å definere krig som en tvekamp, en duell. Han sammenlikner den med to brytere som ved hjelp av fysisk makt forsøker å tvinge motstanderen til å følge sin vilje, og hvor målsettingen i øyeblikket er å kaste motstanderen over ende. Fysisk makt er krigens middel. Å tvinge motstanderen til å underkaste seg vår vilje er dens mål. 

Ettersom krigen ikke er en handling styrt av blind lidenskap, men er kontrollert av dens politiske hensikt, så er det hensiktens verdi som må avgjøre hvor mye vi er villige til å ofre og hvor lenge vi er villige til å holde ut, for å oppnå den. Idet offeret blir så stort at det ikke står i forhold til verdien av den politiske hensikten, må man oppgi hensikten og inngå fred.

Oversettelse fra tysk ved Lars Holm-Hansen
Redaktør: Jacob Børresen

Forord ved Hew Strachan
Etterord ved Harald Høiback


Sir Hew Strachan (f. 1949) er professor i internasjonale forhold ved University of St. Andrews. Mellom 2000 og 2015 var han Chichele-professor i krigshistorie ved All Souls College, Universitetet i Oxford, og han har i nær 20 år vært gjesteprofessor ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Hans forskningsfelt omfatter bl.a. den britiske hærens historie, og historien om første verdenskrig. I 2007 var han, sammen med Andreas Herberg-Rothe, redaktør for boka Clausewitz in the Twenty-First Century, og ga samme år ut Clausewitz’ On War – A Biography, Atlantic Monthly Press.  

Harald Høiback (f. 1969) er offiser i Luftforsvaret og nestkommanderende ved Forsvarets museer. I tillegg til sin militære utdanning har han en mastergrad i historie ved University of Glasgow, og en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Hans forskningsfelt er krigshistorie og militær idéhistorie, og han har publisert en rekke bøker og artikler i inn- og utland, herunder Krigskunstens historie – fra 1500 til i dag, Cappelen Damm Akademisk 2014.

 

Sitater fra presse:

Carl von Clausewitz' klassiker er fortsatt boka å konsultere for å lære om krigens natur. (...) Lars Holm-Hansens oversettelse, med militærfagelige innspill fra pensjonert flaggkommandant Jacob Børresen, er blitt en svært leseverdig tekst.  Særlig i de første kapitlene har teksten en fryktinngytende, nærmest brutal skjønnhet i seg, i vekselvirkningen mellom glassklar analyse og slående språklige bilder av hva det analyserte temaet innebærer i praksis for menneskene som opplever det.
-Torgeir E. Sæveraas, Klassekampen