Tysklands historie I – Fra de eldste tider til rikssamlingen i 1871

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 369,-
Utgivelsesår: 
2020
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
228
ISBN: 
9788256024452
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
monoceros

Tysklands historie gir en oversikt over tysk historie fra de tidligste tider til rikssamlingen i 1871. Den viser Det tysk-romerske rikes fremvekst og oppløsning i middelalderen, reformasjon og religionskriger og maktkampen mellom Preussen og Østerrike. Og den viser hvordan Napoleons Frankrike underla seg Tyskland, hvordan det som en reaksjon på splittelse og nasjonal fornedrelse oppstod en patri­otisk bevegelse, hvordan forsøket på å forene Tyskland «nedenfra» ved revolusjonene i 1848–49 mislyktes og hvordan Preussen på 1860-tallet samlet de tyske statene.