Under byggingen av den kinesiske muren

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 349,-
Utgivelsesår: 
2016
Innbinding: 
Innbundet
ISBN: 
9788256018970
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Arild Vange

«Den sanne vei går over en line som ikke er strukket i høyden, men bare så vidt over bakken. Den synes ment å snuble i, snarere enn å gå på.» (Franz Kafka)

 

Senhøstes 1916 sluttet Franz Kafka å føre dagbok, istedenfor begynte han å skrive i blå oktavhefter. I løpet av de neste to årene fylte han til sammen 10 slike hefter bestående av omtrent 80 unummererte sider. To av dem har gått tapt, men i denne boken presenteres de åtte bevarte oktav­heftene – som her kan leses krono­logisk og i sin opp­rinnelige kontekst. 

Kafka blander dagbok­notater med fortellinger, prosa­fragmenter, refleksjoner og litterære eksperimenter – denne boken gir derfor et helt unikt inn­blikk både i Kafkas arbeidsmetode og hans livssitua­sjon: Leseren kan følge utviklingen av litterære prosjekter fra første kim, gjennom skisser og forskjellige utkast, til de siste renskrevne versjonene, og på denne måten selv ta del i forfatterens skriveprosess. Dette gjelder ikke minst teksten Gravvokteren, som er Kafkas eneste bevarte forsøk på å skrive dramatikk, en tekst som foreligger her for første gang på norsk. 

 

Franz Kafka (1883–1924) er en tysk­s­pråklig forfatter, født inn i en jødisk middelklassefamilie i Praha, dengang en del av Østerrike-Ungarn. Foruten de kjente romanene Prosessen og Slottet, skrev han også en lang rekke fortellinger, prosastykker og aforismer. Få av verkene hans ble publisert i hans levetid, men etter hans død redigerte og uta Max Brod – Kafkas venn og mentor – forfatterens etterlatte ­manuskripter, dette til tross for at Kafka hadde bedt om at alle hans papirer skulle brennes. I dag er han regnet som en av verdenslit­teraturens mest innflytelsesrike forfattere.