Bokhandel

Alle bokhandelrelaterte spørsmål, enten det gjelder leseeksemplar, retur, bestilling, informasjon el.l. kan rettes til kategoriansvarlig for kategorien det gjelder:

 

Generell litteratur og barnelitteratur: Åse Kristin Skorstad, ase@solumbokvennen.no, tlf. 97735859

Skjønnlitteratur: Aslaug Gaundal, aslaug@solumbokvennen.no, tlf. 45250246

Sakprosa: Merete Thime Pharo, merete@solumbokvennen.no, tlf. 45255110