Øhra, Truls

For Truls Øhra (f. 1951) ble møtet med Italia og italiensk historie på slutten av 1970-tallet en unik mulighet til moralfilosofisk fordypning. Maktens Historie, med undertittelen, Mytene skaper verden, er blitt en spennende dannelsesreise som lærer oss å se i Europeisk historie på en helt ny måte. En reise i tid og rom, religion og idehistorie som konkluderer med at det ikke er fornuften som styrer menneskelivet, men de arkaiske mytene som skapte denne tenkningen i tidenes morgen.  

Maktens Historie. Mytene skaper verden er Truls Øhras fjerde bok etter suksess-romanen Romanen om Helge Hauge, metaromanen Aporiaog essayet Hyrdebrev til Kristenheten.

Bibliografi