Adorno, Theodor W.

Theodor W. Adorno (1903-1969) var komponist og filosof. Etter nazistenes maktovertakelse i 1933 ble han som tysk jøde tvunget i eksil. I 1949 vendte han tilbake fra USA og ble en ledende skikkelse i Frankfurterskolen. Estetisk teorible første gang utgitt i 1970 og er et hovedverk i estetikkens og filosofiens historie.

Bibliografi