Aristoteles

Aristoteles (gresk: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs; født 384 f.Kr. i Stageira på kysten av antikkens Makedonia, død 322 f.Kr. i Khalkis) var en gresk filosof og naturforsker. Aristoteles var elev av Platon og Aleksander den stores lærer. Hans verk omfatter en rekke emner, blant annet biologi, filosofi, poesi, logikk, statsvitenskap, etikk og retorikk. Sammen med Sokrates og Platon blir han regnet som en av de tre største filosofene i den vestlige verden. Foruten sin betydning for filosofien utviklet Aristoteles logikken og grunnla vår måte å se på kunnskap og vitenskap. Han skulle senere ha dyp innflytelse hos de Nyplatonske kommentatorene, for muslimske tenkere som Avicenna og Averroes, og for kristne tenkere som Thomas Aquinas.

Vidarforlaget har under oversettelse samlede verker av Aristoteles, som etter planen skal foreligge høsten 2020. Til nå er det kommet ti bind: bind I (Retorikk)bind II (Politikk)bind III (Poetikk)bind IV (Om sjelen)bind V (Athenernes statsforfatning)bind VI (Nikomakiske etikk) og bind VII (Toposlære), bind VIII (Sofistiske gjendrivelser), bind IX (Aleksander-retorikken) og bind X (Meteorologien). Neste to bind foreligger senhøsten 2017. Deretter kommer to til tre bind i året frem til ferdigstillelsen (det tas forbehold om tittelrekkefølgen og endelig antall).

Bibliografi