Clausewitz, Carl von

Carl Philipp Gottfried von Clausewitz f. 1. juli 1780, d.16. november 1831, var prøyssisk general og militærteoretiker. Etter Preussens nederlag i krigen mot Napoleon i 1806 endte Clausewitz opp i fransk fangenskap. Da Napoleon angrep Russland i 1812, gikk han i russisk tjeneste. Etter krigen ble Clausewitz utnevnt til general og sjef for Militærakademiet i Berlin. Her fikk han tid og ro til å arbeide med militærteori. Hans mål var å finne fram til det grunnleggende ved krigens vesen, men ble revet bort i kolera, før han fikk fullført sitt hovedverk Om krigen. Det utkom ufullendt i 1832. 

Bibliografi