Goethe, Johann Wolfgang von

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) var Tysklands fremste dikter, europeer og verdensborger. Goethe var romantikkens desiderte forgrunnsfigur og hans liv og skrifter preget samtiden i mer enn et halvt hundre år. Utallige forfatter, komponister og statsmenn har latt seg inspirere av hans dikterkunst. Som naturforsker var han forut for sin tid på flere områder, og han anså sitt viktigste bidrag til ettertiden å ligge innenfor vitenskapens område.

Bibliografi