Goetz, Adrien

Forfatter og kunsthistoriker med 1800-tallskunst som spesialområde, professor ved Sorbonne (Paris-IV). Goetz har utgitt flere romaner, bl. a. Le Coiffeur de Chateaubriand, og serien «Enquêtes de Pénélope» der siste bind, Intrigue à Giverny, nylig er utgitt på Grasset. Han har vært redaktør for katalogen til utstillingen Femmes peintres et salons au temps de Proust, de Madeleine Lemaire à Berthe Morizot (Hazan) og har vært bidragsyter til Proust et ses amis (redigert av Jean-Yves Tadié, Gallimard).

 

Bibliografi