Kintel, Jørgen

Jørgen Kintel har skrevet boken Giella i muv. (Språket er mitt) En skolebok i lulesamisk som andrespråk, 1.-2. klasse.

Bibliografi