Lorentsen , Robert

Robert Lorentsen er svensk-norsk rom og leder av organisasjonen Club Romano. Fra 2011 til 2015 var han mediator ved Romtiltaket i Oslo. I denne perioden fungerte han som en brobygger mellom rombefolkningen i Norge og majoritetssamfunnet. Han driftet ungdomsklubben Kelasame, var involvert i de fleste aktiviteter som omhandlet rom, og ble hyppig brukt som talsperson for rom overfor media og sentrale myndigheter. 

Robert si švedicko-norvegicko rom taj voj si o raj pa organisasiona pa Club Romano. 2011-15 sas mediatori po Romtiltaket ando Oslo komuna. Ande godo cajto sas jekh podo maškar le rom taj le gaže, jekh hačarimos le gaženge taj le romenge. Voj inkrelas o prožekto le ternimatongo taj le šavorengo. Gado prožekto bušolas Kelasame. Ande but buča sas leste kerel maškar le gaže taj le rom.

Bibliografi