Nistad, Bjørn

Bjørn Ditlef Nistad (f. 1964) er historiker med doktorgrad i russisk historie. Har under­vist i russisk historie, politikk og samfunn ved Universitetet i Oslo. Nistad har tidligere utgitt Russisk politisk idéhistorie fra opplysningstiden til idag (2004), Tsar-Russlands utenrikspolitikk 1700–1917 (2012) og Sovjetunionens utenrikspolitikk 1917–1991. Skriver jevnlig i dagspressen om russisk politikk og samfunns­spørsmål.

Bibliografi