Nygård, Mette

Mette Nygård er psykiater, oversetter og forfatter. Hun har bl.a. skrevet For et nonneliv (1988) og – vegjine falde så vide – Om gamle og nye pilegrimsmål (1996). Vendepunktet: Den katolske kirkes forhold til jødene før og etter Det annet Vatikankonsil er en omarbeidet versjon av hennes doktoravhandling over samme emne ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo i 2018. 

Bibliografi