Wilhelmsen, Jens J.

Jens Jonathan Wilhelmsen (f. 1926) vokste opp i Oslo og Tønsberg. Han tok artium i freds året 1945 og begynte på fi lologistudiet ved Universitetet i Oslo. I 1948 avbrøt han studiet for å slutte seg til en internasjonal gruppe i Tyskland. Den tok sitt utgangspunkt i bevegelsen Initiatives of Change (den gang Moralsk Opprustning). En tysk delstatsregjering hadde bedt dem komme får å «gi nytt håp til befolkningen». Fra 1953 til -58 arbeidet Wilhelmsen i Japan, hvor mange av etterkrigstidens ledere ble hans venner. Senere deltok han i et initiativ for å dempe handelskonfl ikter mellom Japan og Vesten. I 1960-årene arbeidet han med konfl iktløsning i fem afrikanske land som sto midt i sin frigjøringskamp. Hjemme i Oslo har han vært blant arrangørene av seminarer om «Demokratiets forutsetninger» for unge politikere fra Polen
og Russland. I dag er han engasjert for å bygge broer i de multikulturelle samfunnene som vokser frem i Europa.

Bibliografi