Den ukjente historien om foregangskvinnen Ingeborg Holm

Tidligere i høst utga Solum Bokvennen dokumentarboken Torturert og tatt som gissel – Gåten Ingeborg Holm, skrevet av Goggi Sæter. Boken har fått gode anmeldelser og omtaler i lokal- og rikspresse. Som undertittelen indikerer er historien om Ingeborg Holm lite kjent, og få har hørt om henne. Sæter ønsker med denne boken å skrive frem et kvinneportrett, historien om en unik foregangskvinne som fortjener å bli gjort kjent.

 

Les mer i saken her.

 

Ingeborg Holm ble født i 1894 i Bindal på Helgelandskysten, og reiste som nittenåring til Trondheim. Byen var på den tiden preget av en gryende industrialisering, og byen var farget politisk rødt. Holm fikk som mange andre unge kvinner fra bygda jobb som huspost, men ble etter kort tid tiltrukket av mulighetene i industrien. Hun var vant med hardt fysisk arbeid fra oppveksten på foreldrenes gård, og det var en stor fordel i hermetikkindustrien der hun fikk jobb. I takt med industrialiseringen, kom også behov for organisering av arbeider, og ikke minst en politisk oppvåkning for å bedre arbeidernes kår. Hun ble aktiv i Hermetikkarbeidernes Forening, en avdeling av Norsk Arbeidsmandsforbund i 1921. To år senere ble Hermetikkarbeidernes forening en avdeling av NNN, hvor hun først ble kasserer, siden klubbleder i 1930. Hun var delegat på tre landsmøter i NNN i løpet av 1930-årene, da konfliktene var mange og arbeidsledigheten høy. Holms engasjement i fagforeningen sammenfaller med dannelsen av Norges Kommunistiske Parti i 1923, et parti hun ble medlem av samme år. Hun forble en overbevist kommunist etter krigen også. Som medlem av NKP og i opposisjon til ledelsen i NNN og LO, må hun ha gjort seg upopulær, både som frittalende og som en utypisk kvinne som stakk hodet sitt fram i et mannsdominert miljø.

 

Under krigen var hun del av NKPs motstandsarbeid allerede fra 1940, i egenskap av å smugle informasjon og bringe nyheter fra London. Likevel ble hun mot krigens slutt mistenkt av Gestapo ved øverstkommanderende Gerhard Flesch for å lede en motstandsgruppe, dette var i februar 1945. Hvilke bevis tyskerne hadde for mistanken vites ikke, og selv snakket Holm lite om hva som hendte under krigen. Men vi vet at hun ble kraftig torturert av Gestapo og at hun ble tatt som gissel av Henry Rinnan i maidagene 1945. Holm var den eneste kvinnen som ble tatt til fange av Rinnanbanden. Etter krigene kjempet hun i tretti år for krigsinvalidpensjon, parallelt med jobb i fagforeningen og som renholder i NSB.

 

Historien om Ingeborg Holm handler om en foregangskvinne som ikke lot seg stoppe av datidens forventninger til kvinner, hun var i besittelse av en imponerende kampvilje og et utrettelig ønske om å bedre fattigfolks liv. Det er på høy tid at kvinnenes innsats under krigen blir kjent for et større publikum. Det er et stort mangel på litteratur om arbeiderkvinner, boken om Ingeborg Holm er et verdifullt bidrag til å fylle dette tomrommet.

 

«Dette er en av de beste og mer interessant krigsbøken denne anmelder har lest på en stund»

-Ørjan Greiff Johnsen, Adresseavisen

 

«Boken fremstår som et solid stykke håndverk som bør få mange lesere (...)»

-Jørn-Kr. Jørgensen, bokstaver.no

 

«Med dette solide gravearbeidet har Goggi Sæter i samarbeid med Berit Eide lyktes med å synliggjøre en av de mange usynlige kvinnene i historien, som gjennom sitt engasjement og arbeid hadde  stor betydning i sin samtid og for ettertiden.»

-Hildegunn Nielsen Hanssen, Brønnøysund Avis