Et omfattende verk om norsk design og kunsthåndverk

Interessen for norsk design er stor, både i inn- og utland. I mer enn 150 år har norske utøvere, designere og bedrifter skapt ikoniske designobjekter og bruksgjenstander. Nå blir de presentert i bokform, i det som er den mest omfattende utgivelsen om norsk design og kunsthåndverk i dette århundret; Norsk design og kunsthåndverk A til Å av Mats Linder. Norsk kunsthåndverk og design er en innholdsrik og viktig del av vår kulturhistorie, en historie som nå gjøres mer tilgjengelig gjennom Linders omfattende verk.                            

Linder begynner framstillingen på slutten av 1800-tallet da norske arkitekter og billedkunstnere engasjerte seg i utviklingen av hjemmets produkter. På den tiden eksisterte det ikke utdannelse for formgivere, og det var derfor kunstnere og arkitekter ble hyret inn for å samarbeide med bedrifters håndverkere. Industrialisering muliggjorde også masseproduksjon, blant annet av keramikk med Egersunds Fayancefabrikk som en ledende bedrift av rimelige varer, mens Porsgrund Porselænsfabrik stod for det mer eksklusive. Mot slutten av 1800-tallet begynte den tradisjonelle husfliden å omvandles til moderne kunsthåndverk slik vi kjenner den i dag, med Gerhard Munthe og Frida Hansen i spissen for en fornying av tekstilkunsten.

Utover 1900-tallet ble etterspørselen etter rimelige hverdagsprodukter økende, og Foreningen Brukskunst stod i bresjen for å få medlemmer inn i sentrale stillinger hos produsentene. Nora Gulbrandsen fikk en sentral rolle i Porsgrund Porselænsfabrik, og formga flere progressive produkter på høyt internasjonalt nivå. I mellomkrigstiden ser vi utviklingen av norsk tekstilkunst med særlig Hannah Ryggen som en internasjonalt viktig utøver, både som vever og kunstner. Norsk industri opplevde et solid løft i etterkrigstiden, og det fikk ringvirkninger for norsk design, drevet frem av en yngre generasjon som blåste liv i ferdigvareindustrien, særlig orientert mot møbel- og tekstilindustrien. Bedrifter på Vestlandet som Stokke og LK Hjelle ledet an i denne utviklingen. I tiåret etter krigen dukket det opp en hel generasjon formgivere som satte Norge på verdenskartet som en design-nasjon, og rettet verdens oppmerksomhet mot nord. Linder presenterer blant annet Grete Prytz Kittelsen og Tias Eckhoff som representanter fra denne perioden, og trekker linjene frem til vår tid.                   

Norsk design og kunsthåndverk er under stadig utvikling, og godt design har også vist seg å være livreddende, som med Eker Designs EpiShuttle, en transportisolator som er blitt hyppig brukt under koronaepidemien. Norsk design skriver seg inn i en lang og stolt tradisjon, og det er et ønske fra forfatteren å heve kunnskapen om denne delen av norsk kulturhistorie. 

Denne boken er et must for alle som er interessert i design og norsk kulturhistorie. Boken er gjennomillustrert, og hver utøver og bedrift er ledsaget med flere flotte illustrasjoner.