Leseutdrag: «Under byggingen av den kinesiske muren» av Franz Kafka

Dagens leseutdrag er hentet fra samlingen av Kafkas såkalte oktavhefter: Under byggingen av den kinesiske muren!

 

Senhøstes 1916 sluttet Franz Kafka å føre dagbok, istedenfor begynte han å skrive i blå oktavhefter. I løpet av de neste to årene fylte han til sammen 10 slike hefter bestående av omtrent 80 unummererte sider. To av dem har gått tapt, men i Under byggingen av den kinesiske muren presenteres de åtte bevarte oktav­heftene – som her kan leses krono­logisk og i sin opp­rinnelige kontekst. Boken er oversatt av dyktige Arild Vange.

 

Kafka blander dagbok­notater med fortellinger, prosa­fragmenter, refleksjoner og litterære eksperimenter – denne boken gir derfor et helt unikt inn­blikk både i Kafkas arbeidsmetode og hans livssitua­sjon: Leseren kan følge utviklingen av litterære prosjekter fra første kim, gjennom skisser og forskjellige utkast, til de siste renskrevne versjonene, og på denne måten selv ta del i forfatterens skriveprosess. 

 

Leseutdraget består av den siste teksten i boken, «Appendiks», en morsom beretning om en manns forhenværende tilværelse som ape. Lyst til å lese mer? Boken er tilgjengelig i fin favorittbokhandel, for eksempel norli.no.

 

 

Franz Kafka (1883–1924) er en tysk­s­pråklig forfatter, født inn i en jødisk middelklassefamilie i Praha, dengang en del av Østerrike-Ungarn. Foruten de kjente romanene Prosessen og Slottet, skrev han også en lang rekke fortellinger, prosastykker og aforismer. Få av verkene hans ble publisert i hans levetid, men etter hans død redigerte og uta Max Brod – Kafkas venn og mentor – forfatterens etterlatte ­manuskripter, dette til tross for at Kafka hadde bedt om at alle hans papirer skulle brennes. I dag er han regnet som en av verdenslit­teraturens mest innflytelsesrike forfattere.